1 2 Zoom+
đang tải đang tải


Yura Kano, người tự hào về sự ngây thơ và khả năng diễn xuất áp đảo duy nhất của S1, đã nhanh chóng kỷ niệm 3 năm ra mắt. Để kỷ niệm điều đó, danh hiệu tốt nhất ghi lại 12 danh hiệu thách thức cô ấy trong năm thứ ba đã xuất hiện Không chỉ các tác phẩm truyền hình của cô ấy, mà còn có các tài liệu truyền tải tính cách tốt đẹp của cô ấy và các tác phẩm cám dỗ bùng nổ sự dễ thương. Hãy tiếp tục ủng hộ Yura Kano, người sẽ tiếp tục phát triển!

OFJE-278 Bộ phim kỷ niệm 3 năm sau ngày ra mắt của Yura Kano
Xem Thêm