1 2 Zoom+
đang tải đang tải


Chuyện tình yêu bất chấp của anh chàng si tình: Anh chàng này có một mối quan hệ đặc biệt với Suzume Mino đó chính là cả hai đã lên một bản hợp đồng tình yêu rằng buộc cả hai các thứ. Nhưng rồi Suzume Mino đổi thay em nó đã có tình nhân mới và muốn chia tay anh chàng này trong lặng im, nhưng rồi an chàng này vẫn bất chấp không đồng ý và đi săn em nó làm tình với anh chàng nào khác. Sau đó anh ta đã bắt Suzume Mino hàng ngày đều phải ở nhà phục vụ tình dục cho anh ta thôi, bất chấp sự thay lòng của Suzume Mino. Liệu sau đó Suzume Mino sẽ phải làm cách nào để thoát khỏi cảnh tượng này.

Chuyện tình yêu bất chấp của anh chàng si tình
Xem Thêm